Gezondheid Drentsche Patrijshond

Zoals al bij het hoofdstukje verzorging beschreven zijn goed voer, op tijd ontwormen en op de tijd de juiste entingen van belang om uw hond gezond te houden.

De Drentsche Patrijshond is een sterk ras, maar net als in de meeste andere rassen komen ook bij de Drent een aantal erfelijke problemen voor, zoals HD, PRA en epilepsie. Om deze problemen succesvol terug te dringen zijn door de rasvereniging foknormen opgesteld waaraan de ouderdieren bij de fokkerij moeten voldoen. Deze normen zijn vastgelegd in het Rasspecifiek Fokreglement (RFR). Uiteraard houden wij ons aan dit reglement.

Omdat we als fokker met levend materiaal bezig zijn, kunnen wij geen garantie geven op de gezondheid. Wel kunnen wij u garanderen, dat wij met alle gezondheidsaspecten rekening hebben gehouden en er alles aan hebben gedaan om problemen te voorkomen. Bij de keuze van de fokcombinatie doen wij zo goed mogelijk onderzoek naar de ouderdieren en hun afstamming.

Wij vragen van onze pupkopers om mee te werken aan een oogonderzoek, een HD onderzoek en om met de pup te verschijnen op de fokdag van de rasvereniging. Het oogonderzoek gebeurt tijdens de fokdag van de rasvereniging. Als de hond tussen de 1,5 en 2 jaar oud is ontvangt u van de Nederlandse rasvereniging een uitnodiging voor de fokdag. Op een fokdag worden de honden gekeurd door een erkende keurmeester voor Drenten. Er wordt op deze dag voornamelijk gekeken naar de positieve, en misschien ook negatieve punten die ouderdieren hebben doorgegeven aan hun nakomelingen. Hiervoor is het belangrijk dat een nest zo compleet mogelijk aanwezig is. De beoordeling van het nest is mede bepalend voor een eventueel volgend nest. Het doel is immers: Een Drent te behouden in al zijn hoedanigheden zoals de rasstandaard voorschrijft. Maar naast deze keuring en het gezondheidsonderzoek is het een gezellig weerzien met de andere nestgenoten.